Предполага се, че манганът е наличен в много по-големи количества в днешно време в околната среда и високите количества манган оказват различни неблагоприятни влияния. Има най-различни доказателства в подкрепа на този модел:

  • Манганът е по-мобилен от желязото. Тъй като рН на почвата се повишава, манганът стават относително по-разтворим от желязото.Това води до по-големи количества манган абсорбиран от растенията. Следователно, повече манган се натрупва в пчелния прашец. Този процес играе важна роля в предполагаемите неблагоприятни ефекти на неоникотиноидите.
  • Като резултат от по-високата концентрация във въздуха. Манганът попада във въздуха чрез изгорелите газове отделяни от автомобили и самолети, както и при изгарянето на въглищата. Манганът е компонент на катализаторите добавени към горива, като бензин и керосин.
  • В резултат на добавките в храните за животни. Манганът се добавя като манганов сулфат в почти всички животински фуражи за да се стимулира възпроизводството и да се увеличи производството на яйца. Това го въвежда в почвата чрез последващото торене.
  • В бактериалните болестни процеси мангановите йони се обменят за железни в биохимичните реакции. Това е фундаментален и често срещан процес. Има множество заболявания, за които това е доказано.
  • Манганът стимулира поведението свързано с търсене на храна при пчелите (пчелите напускат кошера), по-специално за събиране на нектар, отколкото цветен прашец. Това е демонстрирано при експерименти преди много години.

Количествените нива на манган в пчелите могат да бъдат намерени в статията:     Пространствена и времева вариация на метални концентрации при възрастни пчели http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 21823048  или  http://edepot.wur.nl/176086.
Количествата на манган, открити в пчелите са били значително по-високи от нормата. Нивото на манган в пчелите варира значително в зависимост от местоположението и периода през годината.

Приложението на допълнително желязо води до по-добро съотношение между нивата на манган и желязо в пчелния организъм. Това предотвратява предполагаемите неблагоприятни последствия от високите нива на манган (стимулиране на възпроизводството, намален капацитет на полета при пчелите работнички, повишена нужда от храна).