Πέρα από τις αλλαγές στη φύση που είναι ορατές στον άνθρωπο, λαμβάνουν χώρα δραστικές παγκόσμιες αλλαγές σε επίπεδο μικροβιολογίας ως αποτέλεσμα αερομεταφερόμενων θρεπτικών συστατικών τα οποία επικάθονται επάνω στα φυσικά ενδιαιτήματα. Αυτό εξηγεί τη θνησιμότητα των μελισσών καθώς και την εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα κυανοβακτήρια. Η εταιρεία Science in Water B.V. επεξεργάζεται λύσεις και έχει αναπτύξει προϊόντα βάσει πρακτικών δοκιμών. Η τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών αυτών έγινε τον Ιανουάριο του 2013. Από τότε, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μόνο ελάσσονες τροποποιήσεις. Εάν θέλετε να συμβαδίζετε με τις εξελίξεις της εταιρείας μας, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας (στα Αγγλικά).

Μέλισσες

bijen plaatje

Η χειμερινή θνησιμότητα των μελισσών μπορεί να αποτραπεί χορηγώντας σίδηρο στις αποικίες των μελισσών. Ο επιπρόσθετος σίδηρος φαίνεται να επηρεάζει τις μέλισσες ευνοϊκά με πολλούς τρόπους. Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε σχετικά με την αιτία και τον τρόπο επίδρασης του σιδήρου στις μέλισσες. Δείτε εδώ τις πληροφορίες περί των προϊόντων στα Ολλανδικά, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά ή τα Γαλλικά.

Overview and most recent information

Subscribe to our newsletter

Newsletter archive